03150, Україна, місто Київ

вул. Казимира Малевича, 86 П, офіс 211

profit.consul@gmail.com
firmprofit-consul
+38 (068) 958 56 23
+38 (044) 303 92 29
Показати меню
Рішення цивільних спорів

Рішення цивільних спорів 

Складання позовних заяв, відзивів на позовні заяви та інших юридичних документів при виникненні сімейних, житлових, трудових, земельних і цивільних спорах, а також представництво в судах всіх інстанцій щодо цих суперечок.

Цивільними спорами є ті, які виникають з цивільно-правових відносин між юридичними і фізичними особами або ж тільки фізичними особами. До цивільних відносяться суперечки, які регулюються трудовим, сімейним, земельним, цивільним і житловим законодавством.

Відносно трудових спорів, такі спори виникають між працівником і роботодавцем у зв'язку з не однаковими поглядами на використання норм права або відмови однієї зі сторін слідувати нормам законодавства або ж не досягнення компромісу в питаннях подальшої співпраці.

Зверненням працівника в суд з метою захисту власних прав можуть перебувати такі порушення його прав: невідповідність умов праці вимогам законодавства, незаконне звільнення, невиплата заробітної плати, грубе порушення роботодавцем інших норм трудового законодавства.

Зверненням роботодавця до суду з метою захисту його прав часто передує заподіяння шкоди майну роботодавця, а також інші порушення працівником норм трудового законодавства.

Відносно сімейних спорів, найбільш поширеними видами таких суперечок є: розлучення подружньої пари, розподіл майна, стягнення аліментів, встановлення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав, встановлення батьківства (материнства) та інші сімейні суперечки. Хоча найчастіше сімейні суперечки виникають між чоловіком і дружиною, але в деяких випадках учасниками таких спорів є і інші родичі. Наприклад, між батьками і дітьми можуть виникати деякі майнові суперечки.

Ще однією категорією спорів безпосередньо пов'язаної з сімейними взаємовідносинами є спадкові спори. Такі суперечки можуть виникати в разі наявності конфліктів між спадкоємцями з приводу поділу спадкового майна, оспорювання заповіту, продовження строку на прийняття спадщини, виключення спадкоємця з числа спадкоємців, встановлення спорідненості між спадкоємцем і спадкодавцем.

Житлові спори є категорією спорів, які виникають між тими хто проживають в одному житлі, а також власником квартири і людьми, які там проживають. Поширеними проблемами, пов'язаними з житловими взаємовідносинами є незаконне виселення особи з житла, в якому він має право проживати або навпаки неможливість без судового втручання виселити особу, яка не має права проживати в житлі або втратило таке право. Так само можуть виникнути суперечки пов'язані з конфліктами при спільному користуванні житлом.

Наступною категорією при вирішенні цивільних спорів є земельні спори. Такі суперечки можуть виникати в першу чергу при необхідності встановити право власності на земельну ділянку, а так само при укладенні договорів, предметом яких є земельні ділянки. Крім того, конфлікти можуть виникати між власниками сусідніх земельних ділянок. Наприклад, часто виникають суперечки з приводу поділу кордонів між сусідніми земельними ділянками. Ще однією категорією земельних спорів є спори пов'язані з встановленням земельних сервітутів, оскільки часто власники земельних ділянок проти їх встановлення.

Крім вище названих спорів, існують і цивільні суперечки, які не віднесені до жодної з названих категорій, такими спорами в першу чергу є суперечки, які виникають з різного типу договорів, укладених між фізичними особами, або фізичними і юридичними особами, відшкодування шкоди заподіяної однією особою іншій, і інші цивільні спори.