03150, Україна, місто Київ

вул. Казимира Малевича, 86 П, офіс 211

profit.consul@gmail.com
firmprofit-consul
+38 (068) 958 56 23
+38 (044) 303 92 29
Показати меню
Дозвіл на роботу іноземцям в Україні

Дозвіл на роботу іноземцям в Україні 

Особи без громадянства та іноземці мають повне право працювати в Україні, але для цього їм необхідно пройти процедуру отримання дозволу на роботу іноземцю в Україні.

Процедурі подачі документів для отримання дозволу на роботу передує подача роботодавцем вакансії (попиту на робочу силу) в центр зайнятості. І тільки, якщо внаслідок такої подачі не буде знайдений працівник - громадянин України на цю вакансію, можлива подача документів на працевлаштування іноземця. Цієї процедури не потрібно дотримуватися в разі оформлення на посаду керівника компанії особи, який є засновником цієї компанії!

Для того, щоб отримати дозволи на працевлаштування іноземця, необхідно подати документи в центр зайнятості. Право подати такі документи щодо іноземця має тільки майбутній роботодавець або його представник за дорученням.

Документи, які необхідні для офіційного оформлення дозволу на застосування праці іноземця:

 • заява затвердженої форми;
 • копія документа, який може підтвердити наявність у людини вищої і середньої спеціальної освіти (в разі, якщо такий документ виданий іноземним навчальним закладом, він подається разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально, а також легалізованим);
 • копія паспорта особи, дозвіл на роботу щодо якого оформляється (разом з перекладом, завіреним нотаріально, переведеним на українську мову);
 • 2 фото, розміром 3,5 х 4,5;
 • медична довідка про відсутність захворювань, наявність яких може перешкоджати оформленню дозволу на роботу іноземця в Україні;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка, видана роботодавцем про те, що для заняття посади не потрібно бути громадянином України або ж мати допуск до державної таємниці;
 • інші документи, залежно від підстав отримання дозволу.

Медична довідка та довідка про відсутність судимості в разі перебування іноземця на момент подачі документів до центру зайнятості на території України, видається в Україні. У тому випадку, якщо іноземець на момент подачі документів перебуває не на території України, такі довідки видаються країною, в якій проживає іноземець.

Термін на розгляд документів становить 7 днів.

Після прийняття наказу про видачу дозволу, копія такого наказу надсилається роботодавцю, після чого роботодавець протягом десяти днів повинен здійснити оплату державного мита. Тільки після такої сплати можливо отримати дозвіл на роботу іноземця в Україні. Розмір державного мита становить 4 мінімальних заробітних плат.

Після отримання дозволу на застосування праці іноземця роботодавець повинен укласти з іноземцем трудовий договір. Копія такого договору подається до центру зайнятості протягом семи робочих днів з моменту укладення такого договору.

 Дозвіл на застосування праці іноземця видається щодо конкретної особи, для роботи в конкретній фірмі на конкретній посаді.

Термін дії дозволу становить не більше ніж один рік, з можливістю продовження необмеженої кількості разів на той самий строк.

Щоб продовжити дозвіл на роботу необхідно подати не менше ніж за 20 календарних днів до закінчення терміну дії такого дозволу, такі документи:

 • 2 фото розміром 3,5 х 4,5;
 • заява з проханням продовжити строк дії дозволу;
 • довідка про відсутність судимості, яка видана Міністерством Внутрішніх Справ України.
 • інші документи, в яких були зміни.

Державне мито за здійснення продовження дозволу на роботу іноземця в Україні не стягується.