03150, Україна, місто Київ

вул. Антоновича, 172, поверх 11, офіс 1118

profit.consul@gmail.com
firmprofit-consul
+38 (068) 958 56 23
+38 (044) 303 92 29
Показати меню
Представництво інтересів в судах

Представництво інтересів в судах 

Мова йде про представництво інтересів фізичної або юридичної особи в цивільних, господарських та адміністративних судах на стадіях розгляду справи судом першої, апеляційної, касаційної інстанції, Верховним Судом і при виконанні рішення.

Фізична особа у взаєминах з судовою владою може виступати як сама, так і через представника. У деяких випадках судова практика йде шляхом обов'язкової особистої участі особи, яка є стороною спору, в першу чергу це стосується сімейних справ. Але при цьому в більшості випадків особиста присутність особи не є обов'язковою і його інтереси в повній мірі може відстоювати представник. Представництво інтересів в судах необхідно, в першу чергу, при недостатньому знанні особою всіх тонкощів судового процесу та відсутності необхідних юридичних знань. Представництво буває двох видів: їх представники і представництво на підставі наданих повноважень.

Законне представництво пов'язане з необхідністю представлення інтересів особи, яка не досягла достатнього віку для участі в судовому процесі або ж особи, дієздатність якої обмежена або відсутня. Законними представниками для особи, яка молодша за 18 років є батьки або піклувальники. Законними представниками для особи, яка молодша за 14 років є батьки та опікуни. Законними представниками недієздатної особи є опікуни. Законними представниками особи з обмеженою дієздатністю є піклувальники. Підставою для представництва інтересів в судах є: свідоцтво про народження дитини або ж рішення про призначення особи опікуном, піклувальником. Участь в судовому процесі законного представника не виключає можливість участі представника по довіреності для представництва інтересів тієї ж особи в суді.

Представництво на підставі наданих повноважень може виникати в наступних випадках:

  • представництво фізичної особи на підставі виданої ним нотаріальної довіреності;
  • представництво юридичної особи його органами, на підставі закону, статуту або ж положення;
  • представництво юридичної особи на підставі довіреності, виданої юридичною особою;
  • представництво адвокатом на підставі виданої довіреності, ордера, договору або доручення органу, який надає безкоштовну юридичну допомогу.
  • представництво фізичної особи на підставі виданої ним довіреності, яка засвідчує уповноваженою особою установи, де така особа перебуває на лікуванні, вчиться, працює, перебуває на службі, або ж уповноваженою особою за місцем її перебування.

Наявність представника не позбавляє права особи, інтереси якої представляються, особисто брати участь в судовому провадженні.

Законодавством передбачені випадки, коли особа не може здійснювати представництво інтересів в суді. Такими випадками є:

  • недосягнення особою 18 років;
  • виконання особою в цьому судовому провадженні обов'язків експерта, секретаря судового засідання, перекладача чи спеціаліста;
  • участі особи в цьому судовому засіданні як свідок;
  • перебування особи на посаді судді, слідчого, прокурора, працівника, який здійснює оперативно-розшукову діяльність (крім законного представництва та представництва відповідного органу);
  • представництво інтересів протилежної сторони в тому самому спорі, або ж третьої сторони, яка виступають на протилежному боці, третьої сторони, яка заявляє вимоги щодо предмета спору.

Представник в суді має всі ті ж повноваження, що й особа, яку він представляє. Обмеження щодо повноважень представника передбачаються довіреністю.

У разі, якщо представництво за довіреністю припиняється, про це необхідно повідомити до суду шляхом подачі усної або ж письмової заяви.