03150, Україна, місто Київ

вул. Антоновича, 172, поверх 11, офіс 1118

profit.consul@gmail.com
firmprofit-consul
+38 (068) 958 56 23
+38 (044) 303 92 29
Показати меню
Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація платником єдиного податку

Однак вищеописані зміни в податковому законодавстві в сфері врегулювання спрощеного оподаткування не позначилися на порядку сплати єдиного податку. Все залишилося, як і раніше - спрощене оподаткування залишилося простим і передбачуваним. Подібна урегульованість сплати єдиного податку позначилася на прозорості оподаткування. Законодавством була чітко прописана норма, де транзитні суми, які були отримані за договором комісії, які не входять в суму оподатковуваного доходу для підприємця.

Правда, з іншого боку відповідальність платника єдиного податку стала чіткою і зрозумілою. Раніше законодавець дотримувався порядку уніфікації, спрощення адміністрування податків в Україні, через що зменшується кількість груп тих, хто платить Єдиний податок з шести до чотирьох. Більш того, відтепер Єдиний податок можуть платити СПД і підприємства, у кого виручка за рік не перевищує п'яти мільйонів гривень.

Говорячи про систему оподаткування, варто згадати наступне - в Україні існують дві системи оподаткування - загальна і спрощена. Якщо загальна формується на загальному понятті оподатковуваної бази, коли необхідну величину отримують шляхом віднімання суми витрат із суми доходів, то спрощена - це коли Єдиний податок сплачують з усієї суми доходів, а це значить, що база оподаткування Єдиним податком - це не що інше, як  виручка підприємства.

У 2019 дана сфера поповнилася деякими змінами, які торкнулися правил оподаткування, коли збільшилися мінімальні зарплати в Україні, після чого збільшився розмір єдиного податку другої групи, а також ставки єдиного податку для тих, хто перебуває в першій групі.

До попередніх нововведень ставляться звільнення платників єдиного податку від сплати авансового внеску в момент виплати дивідендів, коли одночасно включається до доходу платника податку на прибуток сума, отримана від єдиноподатника дивідендів. Також доповнили список суб'єктів господарювання, яким не можна бути платниками єдиного податку четвертої групи, в яку входять ті, хто виробляють м'ясо курятини, їстівні субпродукти домашніх курей, яєць курей - на них ввели оподаткування податком на репатріацію виплат платників ЄП на користь нерезидентів.

Як і раніше, головна особливість спрощеної системи оподаткування - це наявність максимально допустимого порогу суми доходу за рік для єдиноподатників третьої групи (п'ять мільйонів гривень).

Далі - зміни торкнулися розміру ЄП, що сплачується платниками третьої групи - три відсотки для платників ПДВ і п'ять відсотків для тих, хто є неплатниками ПДВ.

Також уніфікували розмір ЄСВ з фонду оплати праці, де 22 відсотки ЄСВ, що утримувалися з зарплат, був скасований.

З приводу ставок ЄП в 2019 встановився окремий рівень для кожної групи, де перша група має на увазі до десяти відсотків від розміру прожиткового рівня в Україні. Друга групи - до двадцяти відсотків від мінімальної зарплати. Третя група (ті хто не сплачує ПДВ) - п'ять відсотків від доходу.  Для платників ПДВ третьої групи - три відсотки від доходу. Що стосується третьої групи СПД-ювелірщіків, то тут ставка податку є п'ять відсотків. Четверта група - ставка податку встановлюється від масштабів використовуваної землі.

 Для тих, хто є єдиноподатниками першої і другої груп, ставка єдиного податку залишається фіксованою, незалежної від доходу СПД.  Відносно інших груп, база оподаткування є дохід від підприємницької діяльності, а точніше:

 - отримана виручка від реалізації товару

 - отримане безкоштовно, без грошової або іншої компенсації вартості отриманого. Крім цього під безоплатно отриманим мається на увазі товар, який отримали в межах договору, що відповідальний за зберігання і використання таким платником єдиного податку.

 - заборгованість кредиторська, згідно з якою термін позовної давності минув (мова йде про три роки).  Дана норма актуальна для тих, хто є єдиноподатниками-платниками ПДВ груп.

 Існують особливі норми, коли визначається дохід єдиноподатника:

 - доходи пасивні, що мають на увазі дивіденди, роялті, відсотки, страхові відшкодування, виплати, доходи після продажу майна - подібні доходи не можуть бути включені в базу оподаткування фізичних осіб-підприємців;

 - виручка в іноземній валюті, яка перераховується в гривню, згідно з офіційним курсом НБУ на день отримання.

 - транзитні суми - це ті, що були отримані в межах договору доручення, агентських договорів, комісії, які в дохід не включаються.  Агентський договір і договір доручення, на підставі Податкового кодексу мають відмінності. Агентським називають договір, де єдиноподатник виступає від імені уповноваженої особи, а не від свого імені;

 - якщо здійснюється продаж основних засобів юридичною особою-платником єдиного податку, то оподатковуваний дохід - це вся сума, що була отримана після продажу засобів, коли основні засоби продавалися по закінченню року з моменту їх придбання - дохід в цьому випадку буде у вигляді різниці між ціною продажу і залишковою балансовою вартістю.

Тепер поговоримо про те, що не може бути включено в дохід, що підлягає оподаткуванню ЄП ПДВ.

Сюди входять: переміщення грошових коштів по філіальній мережі;  суми від отриманих дивідендів; внески в статутний фонд; суми кредитів;  суми, що мають бути повернуті покупцеві-єдиноподатнику або платником єдиного податку, коли необхідно здійснити повернення товару або потрібно розірвати договір через листи, де йдеться про повернення коштів;  суми коштів, які були отримані від ПФУ, фондів соцстраху; суми фінансової допомоги, що була повернена протягом року.

Податковим кодексом були встановлені два терміни для подачі звітності по ЄП.  

Перший - це календарний рік для першої, другої та четвертої груп.

Другий - це календарний квартал для третьої групи.  Правда, сплата єдиного податку не є звільненням від звітності за такими пунктами як ПДВ, ЄСВ, ПДФО та інших видів податків, зборів, від яких єдиноподатників не звільнено.

Говорячи про терміни виплати ЄП для платників першої і другої груп - сплачується податок у вигляді авансових платежів до двадцятого числа поточного місяця.

Допустима авансова плата за календарний рік.  Податковою службою розраховується сума авансового платежу з урахуванням терміну щорічної відпустки або відгулу через хворобу, правда, якщо термін протікання хвороби становить понад тридцять днів (необхідно підтвердження з медустанови) - вищеописане правило поширюють на СПД, де не використовується наймана праця.  Для платників 3-6 груп ЄП виплачують в строки: до 19 травня, 19 серпня, 19 листопада, 19 лютого.

Платнику єдиного податку варто платити такі податки: ПДФО (мається на увазі прибутковий податок із зарплати співробітника), рентний платіж, екологічний податок, нововведений військовий збір з зарплати, податок на нерухомість, авто, податок на землю, яка не використовується в господарських цілях, акцизний податок та ЄСВ  - єдиний соціальний внесок при виплаті зарплат.

Платники єдиного податку можуть бути звільнені від сплати податку на прибуток, прибуткового податку, ПДВ (крім платників єдиного податку, які сплачують ПДВ).

До того ж не варто забувати про те, що в момент імпорту товарів виплачуються податки, збори, в тому числі і митний. Сплачується податок на землю в тому випадку, коли земля використовувалася з підприємницькою метою, також необхідно виплачувати ренту за спеціальне використання води, правда, стосується це тільки четвертої групи.