03150, Україна, місто Київ

вул. Антоновича, 172, поверх 11, офіс 1118

profit.consul@gmail.com
firmprofit-consul
+38 (068) 958 56 23
+38 (044) 303 92 29
Показати меню
ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ

Коли з боку платника податків здійснюється комплекс законних дій, спрямованих на зменшення суми податку, мита, збору та інших платежів, які сплачуються державою, - це і називають податковим плануванням.

У податкового планування є юридичне обгрунтування, яке виражене в цивільному праві величезної кількості країн. Іншими словами, платник податків може застосовувати коректні методи з точки зору законодавства або застосовувати ті способи, мета яких максимально мінімізувати свої податкові зобов'язання.

У податкового планування є також різновиди в залежності від рівня:

Місцеве податкове планування. Його проводять в рамках однієї держави або в межах одного і того ж правового поля, не вдаючись до використання інструментів міжнародного планування.

Міжнародне податкове планування має місце бути, коли здійснюється розробка спеціальних схем, спрямованих на мінімізацію податків в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відбувається це за допомогою активного впровадження зарубіжних (офшорних або оншорних) компаній. Одночасно відбувається використання переваг податкових пільг, які надаються з боку зарубіжного законодавства.

Також можна вдатися до використання положень договору про усунення подвійного оподаткування. Не варто забувати і про методи трансфертного ціноутворення, коли відбувається маніпуляція в цінах в момент покупки, продажу, при угодах, в яких беруть участь контрагенти.

Податкове планування здійснюється в декілька етапів:

Проводять податковий аналіз становища. Визначають статус платника податків в рамках чинного законодавства. Складають перелік податків та інших обов'язкових платежів, які повинні бути виплачені.

Ставлять завдання, виявляють можливості для здійснення мінімізації. Проводять аналіз двох законодавств - місцевого і закордонного, а також аналітично вивчають міжнародні договори, щоб можливо було визначитися з тими податковими пільгами, спеціальними податковими режимами, зонами і територіями пільгових ставок оподаткування, які доречно буде застосувати.

Необхідно розрахувати всі можливі ризики, щоб виявити і визначити ймовірність фінансових втрат, з якими можливо доведеться зіткнутися в процесі застосування тих самих схем з податкового планування. Йдеться, як і про прямі втрати через підвищену увагу або контроль від імені державних органів, так і про іміджеві втрати.

Розробляють індивідуальну схему, де враховується специфіка ситуації. Провівши аналіз законодавства, і врахувавши ризики, необхідно побудувати оптимальну схему, яка буде підігнана до конкретного випадку.

Впроваджують розроблену схему на практиці. Проводять ряд дій, які спрямовані на реалізацію положення раніше розробленої схеми. Наприклад, трансформують компанію в більш ефективну форму з точки зору податків.

Реєструють зарубіжну компанію (офшорну) і втягують її в загальну схему бізнесу з переукладанням договорів, оптимізацією складу персоналу і тому подібне.

Інструментами міжнародного податкового планування називають приватні фонди, трасти, складові агентські схеми, кредити back-to-back і, врешті-решт, - офшорні компанії.

У податкового планування є різновиди в залежності від суб'єкта:

Індивідуальним податковим плануванням називають оптимізацію обов'язкових платежів з боку фізичної особи, де головна мета - це елементарна економія коштів.

Корпоративним податковим плануванням називають складову частину загального фінансового планування компанії, де, по суті, існують дві мети.

Перша - це оптимізація податкових платежів для досягнення відмінних показників фінансового становища компанії.

Друга - спрямування зекономлених на податках коштів для модернізації, підвищення ефективності роботи, а це, в свою чергу, необхідно для того, щоб виробничі компанії могли гідно перемагати в конкурентній боротьбі.