03150, Україна, місто Київ

вул. Антоновича, 172, поверх 11, офіс 1118

profit.consul@gmail.com
firmprofit-consul
+38 (068) 958 56 23
+38 (044) 303 92 29
Показати меню
Корпоративне право

Корпоративне право

Найбільш поширеними послугами в області корпоративного права є: реєстрація юридичної особи у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, Приватного підприємства і Акціонерного товариства, реєстрація фізичної особи-підприємця; внесення змін до ЄДР; реорганізація, ліквідація підприємства; припинення діяльності фізичної особи-підприємця.

Галузь корпоративного права є досить новою тенденцією сучасної юриспруденції. В ході формування ринкових відносин України, розвитку процесів глобалізації та інтеграції національних економік у світові економічні процеси, корпоративне право набуває все більшої актуальності. Практика корпоративного права стає однією з ключових у вітчизняній і світовій юриспруденції.

Корпоративне право - галузь господарського права, яка являє собою складний комплекс правових норм, яка регулює правовий статус, порядок і процедуру створення, реорганізації, ліквідації підприємницької діяльність. Дана галузь регулює взаємовідносини між засновниками і учасниками, власниками або акціонерами. В тому числі, порядок і правила здійснення операцій з частками в статутному капіталі юридичних осіб, незалежно від організаційно-правових форм.

У теперішній час, законодавством передбачено різні види ведення підприємницької діяльності: створення фізичної особи-підприємця або юридичної особи. Кожна форма істотно відрізняється один від одного і має, як переваги, так і недоліки.

Фізична особа-підприємець (ФОП) - найпростіша форма ведення бізнесу, заснована на особистій участі підприємця. Основним недоліком ФОП є повна відповідальність підприємця перед кредиторами і державою всім своїм особистим майном. Але перевагами даної форми є простота реєстрації, менше бухгалтерської документації та звітів, можливість застосувати мінімальну ставку податку.

Ліквідація ФОП здійснюється шляхом внесення запису про припинення діяльності в ЄДР та проходженням перевірки в податковій інспекції.

При реєстрації юридичної особи, законом передбачено право вибрати будь-яку організаційно-правову форму. Від неї залежить характер відносин між учасниками, режим майнової відповідальності за зобов'язаннями, порядок створення, ліквідації, розподілу прибутку і т.д.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - найбільш проста форма бачення бізнесу у вигляді юридичної особи. Кількість учасників ТОВ може варіюватися від одного до ста. У порівнянні з іншими організаційно-правовими формами, ТОВ одна з найбільш регламентованих форм бізнесу в Україні, є найпростішою з ведення бухгалтерії, а також, досить детально регламентує відносини з партнерами та третіми особами.